איחוד של ותיקי מלחמת העולם השנייה

האתר של הוועדה המחוזית בירושלים של איחוד ותיקי מלחמת העולם השני —
הלוחמים נגד הנאציזם שפותחו על ידי צו של עיריית ירושלים.

www.vsjer.co.il

 
vsjer